Čítankoviny

O Bojazlivom strašidielku / Zuzana Boďová

Exteriérové predstavenie. Objavovanie sveta strašidiel z Čítankovského expresu. Obrie leporelo, písmenkové počítadlo a cestovanie po stopách slávneho cestovateľa na chrbte chrobákov.

Čítankovo

Výchovno-vzdelávací program pre deti predškolského a mladšieho školského veku zameraný na rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti uplatňovaním špecifických metód zážitkového učenia v komunikačne podnetnom prostredí formou 60 minútových interaktívnych predstavení vo vopred dohodnutom termíne.
Program formuje kladný vzťah detí ku knihe a literatúre v tematických celkoch:
– Rozprávky pre deti z pera J.C. Hronského
– Veselo strašidelné príbehy súčasných slovenských autorov
– Kráľovstvo vianočných rozprávok
– Knižní rozprávkoví kamaráti z Fínska
– Poučné čítanie o pravidlách cestnej premávky

Kalendárium školského roku 2016 -17:
19.9. -30.9.2016 Smelý Zajko v Afrike/ J.C.Hronský
17.10.-28.10.2016 O Bojazlivom strašidielku / Zuzana Boďová
2.11. – 11.11.2016 S duchmi je vždy veselo / Vašo Šuplata
12.12.-22.12.2016 Rozprávky pod stromček / Zbyňek Malinský
23.1.-10.2.2017 Čarovná zima / Tove Jansson
20.3.-31.3.2017 Tri múdre kozliatka / J.C.Hronský
24.4.-.28.4.2017 Rozprávky o dopravných značkách / Peter Stoličný
15.5.-19.5.2017 Panák z križovatky / Viktor Kubal
1.6.-9.6.2017 Dobrodružstvá Smelého Zajka/ J.C.Hronský
12.6.-23.6. 2017 Smelý Zajko v Afrike/ J.C.Hronský

 

Viac informácii: www.citankovo.sk

Telefón: 0903757045
Email:
811 09 Bratislava
Klemensova 17