Čitateľské stretnutie v duchu záhad a strašidiel

Bojazlivé strašidielko

„Na vysokom brale, na vysokej skale sa rozprestieral veličizný hrad. … Hrad mal toľko veží – ťažko ich bolo zrátať. A v tej najvyššej žili strašidlá rodu Strachorobusov Kastelusov.“
Tak sa začínal pútavý príbeh z knihy od autorky Zuzky Boďovej Bojazlivé strašidielko, ktorý sme si prečítali s deťmi školského klubu na V.ZŠ. Toto naše čitateľské stretnutie sa nieslo v duchu záhad a strašidiel. Zážitok bol umocnený aj kostýmami a maskami, ktoré si deti nachystali. Nechýbali ani hry a zábava. Hravé podujatie sa konalo 28.10.2015 a zúčastnilo sa ho 28 žiakov.

Bc. Ondová Eva

Telefón: 0903757045
Email:
811 09 Bratislava
Klemensova 17