Funny English

ADAM – klub detí a mládeže v obci Nižný Hrušov

Projekt Klub ADAM sa realizoval v obci Nižný Hrušov od júna do septembra 2016 pre deti a mládež vo veku 7 – 30 rokov. Vďaka projektu sa nám podarilo pripraviť zaujímavé  voľno časové aktivity, na ktorých sa mohli deti zdokonaľovať, zabávať, vzdelávať, športovať, vytvorili sme bezpečné prostredie, kde mohli tráviť voľný čas.

V rámci Tvorivých dielní sme zrealizovali prácu s papierom – výrobu darčekových tašiek, kvetov z papiera, zhotovovali sme drobné predmety z modelovacej hmoty, maľovali a vyzdobovali sme sklenené predmety, zhotovovali sme ozdobné predmety na stenu. Vyrábali sme čokoládové pralinky a nutelové guľky. Na tvorivých dielňach sa deti  zamerali tiež na výrobu magnetiek, servítkovú techniku, výrobu ozdobných náramkov a brošní, korálkovanie, zhotovovali drobné predmety zo sadry, maľovali a vyzdobovali  sklenené predmety, fotorámiky.

V rámci Fotoklubu sme sa zamerali na fotografovanie v prírode a v obci, na prechádzkach deti fotografovali zaujímavosti. Každý účastník vytvoril súbor záberov, ktoré sme stiahli do PC, deti ich upravovali na potrebnú veľkosť a sledovali ako sa mení kvalita fotografie, upravovali kontrast a jas, naučili sa vytvárať fotokoláže. Z najkrajších fotografií sme pripravili výstavu pre širokú verejnosť – rodičov a starých rodičov v kultúrnom dome od 5.9. do 9.9.2016, na ktorej sa prezentovali fotografie s menami ich autorov, deti a mladí ľudia prezentovali aj fotografie z výletov, nielen získané v klube.

V Klube priateľov kníh sme rozvíjali záujem detí o čítanie kníh, pretože sa vytráca z činnosti detí. Na pravidelných stretnutiach deti vyrábali – písali a ilustrovali rozprávkové knihy, spolu čítali, vyrábali rozprávkové masky na motívy rozprávky Žabí princ a Šípková Ruženka. V rámci čitateľského maratónu sa čítali rozprávky bratov Grimmovcov. Pre deti boli pripravené aktivity  „Z rozprávky do rozprávky“ a  „Rozprávkový deň v knižnici“, zámerom ktorých bolo podporiť a rozvíjať čítanie kníh. V úvode si deti pozreli klasickú rozprávku Ako Maťko s Kubkom vatru preskakovali, čítali rozprávky z knihy Dvakrát sedem rozprávok. Zapojili sa do zábavných hier, skladali obrázky na motívy klasických rozprávok, určovali autorov a diela, ktoré napísali, čítali zaujímavé citáty o knihách, určovali rozprávky podľa ich úvodnej piesne, vyrábali záložky do kníh.

Počas Funny English sme deti zábavnou formou  vzdelávali v anglickom jazyku. Pripravili sme osemsmerovky na tému leto, ovocie, zvieratá. Hrali sme hry v angličtine – Ak si šťastný, tlieskaj rukami, Okolo morušového kríka. Deťom sa páčili tajničky na tému podmorský svet a najchutnejšie jedlá. Pri aktivitách sme používali knihy Picture Dictionary s CD a Sing a song  with us, čítali sme anglicko – slovenskú knihu Netopierik, zombíci a čudo z Marsu, lúštili krížovky,  hrali  pexeso a zaujímavé hry v angličtine, videli a počúvali rozprávky  a pesničky v angličtine – Šmolkovia, Leví kráľ, Roar, Shrek, Frozen…

Cieľom športovania bolo podporovať deti k aktívnemu a bezpečnému pohybu. Športové hry boli zamerané na loptové hry – vybíjanú, futbal, basketbal. Deti hrali bedminton, strieľali z luku, skákali cez švihadlo, skákali na trampolíne, posilňovali, súťažili v športových aktivitách. Rozvíjali sme tiež tanečné a aeróbne cvičenia. Aktivity na futbalovom ihrisku sme realizovali v spolupráci s TJ Družstevník.

Projekt ADAM – klub detí a mládeže v Nižnom Hrušove sa  uskutočňuje vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk). Projekt podporuje Obec Nižný Hrušov.

Telefón: 0903757045
Email:
811 09 Bratislava
Klemensova 17