Kde bolo, tam bolo

Rozhovor so spisovateľkou Zuzanou Boďovou v časopise TÉMA.

Telefón: 0903757045
Email:
811 09 Bratislava
Klemensova 17