Štyavnycký vjanočný jarmok

V dňoch 11. a 12. decembra 2015 sa na nádvorí Kammerhofu uskutočnil už 12. ročník tradičného Štyavnyckého vjanočného jarmoku.

Návštevníci sa mohli tešiť na neopakovateľnú predvianočnú atmosféru, ktorá bola umocnená vôňou tradičných vianočných špecialít (kapustnica, vianočné oblátky, klobásky, KRAMPAMPULA…), predajom vianočných stromčekov, originálnymi výrobkami šikovných remeselníkov ale aj bohatým kultúrnym programom (pečenie oblátok v historickej forme nad ohňom, liatie olova, Luciovské zvyky (zvyky a povery na sv. Luciu), živý Betlehem, vystúpenia detí z materských škôl, základnej a umeleckej školy a ovela viac na pobavenya a kuknutya).

Zaujímavým sobotným bodom programu bola Štiavnická knižná žatva, debata s autormi nových kníh so štiavnickou tématikou. Nechýbala ani nová kniha Zuzany Boďovej – Štiavnickí permoníci.

najnovšie štiavnické knihy

Telefón: 0903757045
Email:
811 09 Bratislava
Klemensova 17