Marián Hvizdoš

Marián Hvizdoš

Editor

Hlavný šéf

Vydavateľ a editor v jednej osobe, ktorý vytvára legius loci celého vydavateľstva.

Email:
Telefón:

 

Telefón: 0903757045
Email:
811 09 Bratislava
Klemensova 17