Zuzana Boďová

Zuzana Boďová

Spisovateľka

Autorka detských kníh, ktorá rada vymýšľa príbehy už od útleho detstva. Jej príbehy sú vtipné, hravé, ale i poučné. Jej prvé dotyky s písaním boli na strednej škole, kedy písala do školského časopisu, poviedky i poéziu. Aj v týchto prvotinách prevládal humor a radosť zo zvukomalebnosti jazyka. Po dvadsaťročnej pauze debutovala detskou knihou deviatich príbehov pod názvom Všelijaké rozprávky, ktoré si sama ilustrovala.

Email: erad@erad.sk
Phone: +421 903 757 045

Facebook: Zuzana Bodova

 

 

 

Telefón: 0903757045
Email:
811 09 Bratislava
Klemensova 17